J加入奥雅obs
HR

深圳HR:hr-sz@幸运快三 www.rrdli.com.cn
广州HR:hr-gz@幸运快三 www.rrdli.com.cn
上海HR:hr-sh@幸运快三 www.rrdli.com.cn
北京HR:hr-bj@幸运快三 www.rrdli.com.cn
西安HR:hr-xa@幸运快三 www.rrdli.com.cn
青岛HR:hr-qd@幸运快三 www.rrdli.com.cn
成都HR:hr-cd@幸运快三 www.rrdli.com.cn
长沙HR:hr-cs@幸运快三 www.rrdli.com.cn
武汉HR:hr-wh@幸运快三 www.rrdli.com.cn
郑州HR:hr-zz@幸运快三 www.rrdli.com.cn
重庆HR:hr-cq@幸运快三 www.rrdli.com.cn
杭州HR:hr-hz@幸运快三 www.rrdli.com.cn
乌镇HR:hr-wz@幸运快三 www.rrdli.com.cn
香港HR:hr-hk@幸运快三 www.rrdli.com.cn

生态规划助理工作地点:各公司

  • 学历要求:硕士及以上
  • 工作经验:无
  • 外语要求:英语良好
  • 职称要求:无
  • 工资待遇:面议
1、重点院校生态学、水文学及水资源、水环境、水力工程学相关专业,硕士以上学历。
2、具5个以上城市水生态环境研究或规划设计项目经验,从事过人工湖及人工湿地水环境设计、雨洪管理、水环境规划、水系规划、生态植被规划、农业规划等方向规划与研究项目经验者优先考虑。
3、熟练操作水生态环境设计工作必备软件(Arc GIS, Auto CAD, AI等)者优先考虑。
4、具备优秀英语阅读与表达能力。
5、待遇面议。

幸运快三-招聘职位

Job

社会招聘 Social Recruitment

校园招聘 Campus Recruitment

实习生 Trainee